projekty
PEDAGOGIKA GENDER

TA EDUKACJA TO ZAMACH NA TWOJE KONSTYTUCYJNE PRAWA i NA TWOJĄ RODZINĘ

uwagaKonstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje Ci prawo do wychowania dzieci zgodnie z Twoimi przekonaniami. Art. 48 gwarantuje rodzicom „prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”, a w art. 53. mówi o tym, iż „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami"

downloadDO POBRANIA Konstytucja RP - załącznik PDF

uwagaNSZZ Solidarność w swoim oświadczeniu na temat wprowadzania ideologii gender do szkół przypomina: "Rodzice powierzając nauczycielom swoje dzieci mają prawo oczekiwać, że treści przekazywane w szkole nie będą naruszały ich praw zagwarantowanych w Konstytucji RP".

uwagaEksperci Polskiej Akademii Nauk w swojej ocenie programu „Równościowe przedszkole” napisali: "Ważnym mankamentem opiniowanego dokumentu jest proponowanie pomijania głosu rodziców w sprawie wychowywania ich własnych dzieci. Jest to idea sprzeczna z Konstytucją RP, z procesem demokratyzacji oświaty (...) wreszcie sprzeczne z ideą samego programu równościowego, sugeruje bowiem dyskryminację głosu najważniejszych dla dziecka osób."

downloadDO POBRANIA : Ocena programu "Równościowe przedszkole" przez PAN - ząłacznik PDF

uwagaMimo to są takie media, które atakują Twoje konstytucyjne prawa do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Media te nazywają konstytucyjne prawa rodziców "terrorem autonomii rodziny". Wedle tych mediów państwo powinno mieć prawo do wychowywania dzieci nawet wbrew przekonaniom rodziców. W krytycznym komentarzu do artykułu, o takim właśnie tytule, możemy przeczytać, że tym mediom chodzi tu o to, że "jeśli władza rodziców przeszkadza w deprawacji, to należy ją odrzucić".

uwagaSą też środowiska deklarujące wprost, że chcą prowadzić edukację seksualną bez pytania Ciebie o zdanie w tej sprawie.
W "Porozumieniu na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole" jest m.in. zapis: "Rodzice, którzy sprzeciwiają się edukacji seksualnej w szkole, powinni pamiętać, że dziecko, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, ma prawo do informacji" (strona 8).

Autorzy "Porozumienia" to m.in: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, Gender Studies UW , Grupa Edukatorow Seksualnych "Ponton", Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz kilka osób.

Jak autorzy "Porozumienia" rozumieją edukację seksualną, do której dziecko "ma prawo" bez względu na Twój możliwy sprzeciw?

Jest ona zupełnie oderwana od miłości, od przygotowania do życia w rodzinie, od bycia w przyszości ojcem i matką. Słowo "miłość" pojawia się tu tylko 4 razy: dwa razy w zdaniu mówiącym o "miłosci homoseksualnej", raz w kontekście wirusa HIV ("zarażaj miłością, nie zarażaj HIV"), raz w cytacie z Deklaracji Praw Seksualnych WHO. Słowo "matka" pojawia się tylko jeden - w kontekście zniewolenia kobiety i podporządkowania mężowi (strona 5). Słów "ojciec" czy "tato" - nie ma tu w ogóle.

downloadDO POBRANIA "Porozumienie na rzecz upowszechniania edukacji seksualnej dzieci i młodzieży w polskiej szkole" - załącznik PDF

uwagaJeśli chciałbyś się sprzeciwić takiej edukacji seksualnej Twoich dzieci - autorzy "Porozumienia" przypomną Ci, że "dziecko ma prawo do informacji" i że Twoim sprzeciwem przejmować się nie będą. To oni - a nie Ty - będą decydować, co ma być przekazywane Twoim dzieciom jako "informacja".


PEDAGOGIKA GENDER - ZAGADNIENIA


     
 
KONTAKT
DLA RODZINY - KOALICJA OBYWATELSKA
  • Koordynacja programowa:
    Zbigniew Barciński, Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, tel. 609 734 114, zb@natan.pl
  • Koordynacja projektu "Rodzina = dobra marka":
    Marek Banowski, Kongres Rodzin, tel. 690 225 086, marekban@op.pl
  • Koordynacja organizacyjna:
    Jacek Gazda, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, tel./fax 12 430 31 45; tel. 792 768 002, gazda@schdw.org.pl
 
 

 
strzałka do góry